DİL EĞİTİMİ İÇİN YAŞ SINIRI

18 Yaşından küçükler için ideal yaş sınırı nedir?

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Yabancı Dil Öğrenmenin İdeal Yaşı ®

 
Çocuklarımızın zihni, beyni ve ruhu dil öğrenmeye yetenekli olarak yaratıllır. Çocuklarda dil edinme üzerine çalışan uzmanlara göre; insanlar doğuştan, dil öğrenebilmek için özel bir mekanizmaya sahiptir. 
 
Bu mekanizma, çocuğun yakınında konuşulan dili edinmesini, kurallarını anlayıp öğrenmesini, sonra da bu kurallar ile konuşmasını sağlar. Bu mekanizma sayesinde bütün çocuklar aynı evrelerden geçerek, biyolojik bir olgunluğa geldiklerinde, aynı yürümeyi öğrendikleri gibi konuşmayı da öğrenirler.   
 
Kritik Eşik /  Yaş Eşiği  
 
Dil edinme ve öğrenmede en merkezî ve önemli rol beyne verilmiştir. Beynin sol yarımküresinde dil edinmeyle ilgili bir bölge vardır, bu bölge doğuştan itibaren çok aktiftir. Bu aktiflik, derecesi giderek azalarak ergenliğin başlangıcı olan 10–14 yaşlarına kadar devam eder. 
 
Sağ ve sol beyin yarımkürelerinin gelişmesinin ergenlik döneminde sona ermesiyle, dil edinme artık zorlaşır. Yani dil edinme ergenlik dönemine kadar daha hızlı ve sağlıklı olur.
 
Bir araştırmada, başka bir ülkeden gelip İngilizceyi ABD'de ikinci dil olarak öğrenenler; dili öğrendiği yaşa göre, yedi yaş öncesi, 7–15 arası ve 17 yaş sonrası şeklinde gruplandırılarak gramer bilgileri karşılaştırılmıştır. 
 
Buna göre,
 
◊ İngilizceyi yedi veya daha küçük yaşta öğrenenler ile anadili İngilizce olanlar arasında fark çıkmamıştır.  
◊ İngilizceyi 7–15 yaş arasında öğrenenler anadili İngilizce olanlardan belirgin şekilde ayrılmış, diğer yandan bu gruptakilerin gramer başarısı dil öğrenme yaşına paralel olarak azalmıştır.  
◊ 17 yaşından sonra öğrenenlerde ise, başarının daha düşük olduğu, fakat yaşa bağlı performans farkının giderek azaldığı bulunmuştur. 
◊ Başka bir araştırmada ise, yaş gruplandırması 3–7, 8–10, 11–15 ve 17–39 şeklinde yapılmış ve karşılaştırma sonucuna göre, İngilizce öğrenme yaşı ilerledikçe, alınan puan azalmıştır. 
Sonuç olarak, yabancı dil öğrenmede en ideal yaşın yedi ve altı olduğu, bunu ergenliğe kadar olan sürenin takip ettiği, ergenlik dönemine girdikten sonra ise, dil öğrenmenin yıl ve yıl zorlaştığı sonucuna varılmıştır.
 
 
Yazı Alıntıdır : TÜRKİYE’DE ANADİLİ EĞİTİMİ VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ / Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi